Pomoc dla niepełnosprawnych


Zespół przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym InteresantomNa podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Poz. 2316), w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności , przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania wyznaczono przewodników w osobach :

Tomasz Sagan - starszy inspektor w Biurze Obsługi Interesantów tel. 48 36 80 442;

Tomasz Kilian - starszy inspektor w Biurze Obsługi Interesantów tel. 48 36 80 444;

Monika Maciąg- Kierownik Biura Obsługi Interesantów- Koordynator przewodników tel. 48-36 80- 424

Osoby zainteresowane  mogą  skorzystać z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem: boi@radom.sr.gov.pl) kontaktując się z w/w osobami.