Mediacje

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Broszury i publikacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Stały Punkt  Mediacyjny

Sąd Rejonowy w Radomiu w  celu rozpropagowania mediacji otworzył z dniem 3 września 2018 roku Stały Punkt Mediacyjny - Pokój Mediacji. Jest to punkt informacyjny usytuowany w budynku Rejonowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 na I piętrze pokój nr 1.127.

W miejscu tym można uzyskać informacje na temat mediacji jako formy rozwiązania sporu, procedury mediacyjnej we wszystkich rodzajach sporów i kosztów mediacji jak również materiały ( ulotki, publikacje) z informacjami na temat mediacji

W Pokoju Mediacji codziennie w godzinach od godz. 10,00 do 12,00  dyżurują mediatorzy i osoby godne zaufania.

Kontakt z Prezesem Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu

Panią Małgorzatą Mąkosa

tel. 603 887 165

e-mail:pcm.makosa@gmail.com