A A A

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich


kurator zawodowy

Ewa Bartosz


Nr telefonu: (48) 36-80-640

Nr fax: (48) 36-80-694


Nr pokoju: 115

 

 

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

 

Danuta Drabik


Nr telefonu: (48) 36-80-638

Nr fax: (48) 36-80-694


Nr pokoju: 115

 

 Harmonogram dyżurów kuratorów zawodowych w sprawach rodzinnych i nieletnich

 

                                                                         

 

zkssr@radom.sr.gov.pl

 

Sąd Rejonowy w Radomiu
26-600 Radom
ul. A.Struga 63