A A A

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Przewodniczący Wydziału


Urszula Grabowska-Brożek

Nr pokoju: 10

 

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek 9.00 do 15.30
Czwartek 9.00 do 13.00

  Kierownik Sekretariatu


Renata Pacek
Nr telefonu: (048) 36-80-660
Nr faksu: (048) 36-80-692
Nr pokoju: 9

 

6ksiag@radom.sr.gov.pl 

 

Przeglądanie Ksiąg Wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym
dostępne jest pod następującym adresem:
http://ekw.ms.gov.pl
 

FORMULARZE WNIOSKÓW STOSOWANYCH W SĄDACH REJONOWYCH PROWADZĄCYCH KSIĘGI WIECZYSTE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

 


Właściwość miejscowa:

miasto Radom oraz gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Zakrzew.

Właściwość rzeczowa:

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej.

 
1. Wnioski w postępowaniu wieczystksięgowym składa się na urzędowych formularzach.Formularze wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl. Każdy wniosek w chwili złożenia powinien być opłacony. Wysokość wpisów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują przepisy art. 42 - 48 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.Nr 167, poz. 1398 z póżn. zm.);
 
 
2. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Radomiu wydaje odpisy ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej po uprzednim złożeniu opłaconego wniosku na urzędowym formularzu (KW-ODPIS). We wniosku należy wskazać pełny nr księgi wieczystej (kod wydziału/ośmiocyfrowy nr księgi wieczystej/cyfra kontrolna). Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty w kwocie 30,- zł (odpis zwykły), 60,- zł (odpis zupełny) lub 10,-zł (zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej).
Opłaty należy uiszczać wyłącznie w kasie Sądu Rejonowego w Radomiu lub na rachunek bankowy tegoż Sądu

Sąd Rejonowy w Radomiu
26-600 Radom
ul. A.Struga 63