A A A

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Przewodniczący Wydziału


Anna Michalczyk

Nr pokoju: 10

 

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek 9.00 do 15.30
Czwartek 9.00 do 13.00

  Kierownik Sekretariatu


Renata Pacek
Nr telefonu: (48) 36-80-660
Nr faksu: (48) 36-80-692
Nr pokoju: 9

 

6ksiag@radom.sr.gov.pl 

 

Przeglądanie Ksiąg Wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym
dostępne jest pod następującym adresem:
http://ekw.ms.gov.pl
 

FORMULARZE WNIOSKÓW STOSOWANYCH W SĄDACH REJONOWYCH PROWADZĄCYCH KSIĘGI WIECZYSTE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

 

 

Lista Referendarzy w Wydziale
 

Anna Michalczyk Przewodniczący Wydziału 
Teresa Ratuszyńska Starszy referendarz sądowy
Anna Kowalska Matusiak Referendarz sądowy
Dorota Wysmolińska Referendarz sądowy
Gabriela Sochaj  Referendarz sądowy


Właściwość miejscowa:

miasto Radom oraz gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Zakrzew.

Właściwość rzeczowa:

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej.

 
1. Wnioski w postępowaniu wieczystksięgowym składa się na urzędowych formularzach.Formularze wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl. Każdy wniosek w chwili złożenia powinien być opłacony. Wysokość wpisów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują przepisy art. 42 - 48 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.Nr 167, poz. 1398 z póżn. zm.);
 
 
 

2. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Radomiu wydaje odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej po uprzednim złożeniu opłaconego wniosku na urzędowym formularzu (KW-ODPIS). We wniosku należy wskazać pełny nr księgi wieczystej (kod wydziału/ośmiocyfrowy nr księgi wieczystej/cyfra kontrolna). Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty. Opłaty należy uiszczać wyłącznie w kasie Sądu Rejonowego w Radomiu lub na rachunek bankowy tegoż Sądu.

 

 

Od wniosku o wydanie  w postaci papierowej uiszcza się opłaty:

 

 

a) odpisu zwykłego księgi wieczystej – 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych,

 

 

b) odpisu zupełnego księgi wieczystej – 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych,

 

 

c) wyciągu z księgi wieczystej:

 

 

– 15 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,

 

 

– 20 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,

 

 

– 25 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,

 

 

– 30 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

 

 

pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,

 

 

d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń;

 

 

e) wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych – 20 zł.

 

 

(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 29.11.2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz wniosków o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych poz. 1412)

 

Ponadto istnieje możliwość złożenia  wniosku o wydanie dokumentu do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w celu samodzielnego wydrukowania (http://ekw.ms.gov.pl). Po dokonaniu opłaty możliwe jest pobranie pliku PDF. Po wydrukowaniu stanie się dokumentem o wartości tradycyjnego odpisu. Zostanie opatrzony unikalnym kodem, którego autentyczność można sprawdzić przez internet w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
 
 

Sąd Rejonowy w Radomiu
26-600 Radom
ul. A.Struga 63