A A A

II Wydział Karny

 

Przewodniczący Wydziału

Renata Król


Nr pokoju: 301

 

Przyjecia interesantów:


Wtorek 9.30 do 11.30


Czwartek 11.30 do 14.30 

 Kierownik Sekretariatu

Jolanta Wojcieszak
Nr telefonu: (048) 36-80-506


Nr fax: (048) 48-36-80-526

Nr pokoju: 306

 

 2karny@radom.sr.gov.pl 

 


 

II Wydział Karny
Sprawy z zakresu prawa karnego rozpoznawane w trybie zwyczajnym i uproszczonym z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Radom Wschód w Radomiu, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Karnemu, sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z obszaru właściwości I Urzędu Skarbowego w Radomiu, sprawy o wykroczenia z obszaru właściwości I Komisariatu Policji w Radomiu, Straży Miejskiej w Radomiu i innych oskarżycieli w sprawach nie objętych właściwością VIII i X Wydziału Karnego, oraz sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego 

 

Sąd Rejonowy w Radomiu
26-600 Radom
ul. A.Struga 63