A A A

 

 "Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość - sprawiedliwość"

          Julian Tuwim

 


 

                 Sąd Rejonowy w Radomiu

 

ul. A. Struga 63
26-600 Radom
 
centrala
 
    (048) 36-80-400
e-mail: sr.radom@radom.sr.gov.pl
                 
  

                   ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI  I i VII WYDZIAŁU CYWILNEGO

           
Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 13 marca 2015 roku poz.94 zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych na podstawie art. 19§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 roku – Prawo o ustroju  sądów powszechnych ( Dz.U. z 2015 r.poz. 133 w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych( Dz.Urz. Min.Sprawiedl.poz 95, z późn. Zm. W § 1 wprowadza się z dniem
1 kwietnia 2015 roku następujące zmiany odnośnie właściwości
 


 

 Punkt Obsługi Interesantów

 Czytelnia Akt Sądu Rejonowego w Radomiu   

poi@radom.sr.gov.pl


Obsługa Interesanta VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu Punktu Obsługi Interestanta
Załącznik do regulaminu

Zarządzenie oraz Regulamin Funkcjonowania Czytelni Akt przy Archiwum Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu


Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

na lata 2014-2020

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie


 


       Informacje dla osób niepełnosprawnych      

   

  Informacje dla niepełnosprawnych


Elektorniczne Postępowanie Upominawcze

                                                                                                           
E-SĄD 

Poradniki dla stron postępowania

 
Komunikat

 

W związku ze zmianą przepisów w postępowaniu cywilnym z dniem 7 lipca 2013 r. wprowadzony został obowiązek wskazywania w pismach procesowych inicjujących postępowanie Nr PESEL powoda i wnioskodawcy a w miarę możliwości należy wskazać Nr PESEL uczestników postępowania.W przypadku stron nie będących osobami fizycznymi należy podać Nr KRS lub NIP.

                                             

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Radomiu:

 

Opłaty i koszty sądowe:

 

NBP O/O Warszawa: 24 1010 1010 0093 3522 3100 0000

 

Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Radomiu uprzejmie informuje, iż z dniem 01 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych sum depozytowych Sądu Rejonowego w Radomiu (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, depozyty komornicze, sumy złożone do depozytu sądowego, wadia itp.). na n/w rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

  

Rachunek sum depozytowych (depozyty  składane w związku z postępowaniem karnym, karnym-skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia, tj. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, wadium, sumy złożone do depozytu sądowego):
- rachunek walutowy w PLN:  

83 1130 1017 0021 1002 0790 0004


- rachunek walutowy w USD:

56 1130 1017 0021 1002 0790 0005


- rachunek walutowy w EUR:

40 1130 1017 0021 1002 0790 0002


- rachunek walutowy w GBP:

13 1130 1017 0021 1002 0790 0003


Rachunek sum depozytowych w CHF:

67 1130 1017 0021 1002 0790 0001


Rachunek sum na zlecenie (zaliczki na koszty postępowania sądowego tj. biegłych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, ogłoszenia prasowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie:
68 1130 1017 0020 1213 6320 0005

 
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej: 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie:
14 1130 1017 0020 1213 6320 0007 
 
NIP Sądu: 796-18-34-460
 

  

Godziny pracy sądu:
Codziennie :
godz. 7:30 – 15:30
 
 
Godziny pracy sekretariatów sądowych:

poniedziałek: 7:30 - 15:30 oraz 15:30 - 18:00
wtorek - piątek:  7:30 - 15:30
 
Godziny pracy kas:
przy ul. A. Struga 63

poniedziałek: 9:00 - 13:00 oraz 14:00 - 15:00
wtorek - piątek: 9:00 - 13:30
 
przy ul. Żeromskiego 43/45
 
poniedzialek: 9:00 - 13:00, 14:00 - 15:00
wtorek - piątek: 9:00 - 13:30
 
Godziny pracy Punktu Obsługi Interesanta i Biura Podawczego:
 przy  ul. A. Struga 63
 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
 
Godziny pracy Punktu Obsługi Interesanta i Czytelni Akt:
 przy  ul. Żeromskiego 43/45
 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Dodatkowo w poniedziałki w godzinach 15.30 do godz. 18.00 akta udostępniane są w Sekretariacie Wydziału.

 
Najczęściej poszukiwane informacje
Strony jednostek nadrzędnych
Mapka dojazdu
  

 

Sąd Rejonowy w Radomiu
26-600 Radom
ul. A.Struga 63